Barcelona i Spanien

Ciutat Vella - Stadsdel i Barcelona

Ciutat Vella betyder Gamla staden på katalanska och är Barcelonas medeltida stadskärna. I stadsdelen bor ungefär 100 000 människor. Stadsdelen kan indelas i flera olika kvarter där den egentliga gamla stadskärnan är Gotic, Sant Pere är ett gammalt arbetar- och sjömanskvarter Barceloneta är ett gammalt fiskarkvarter. Raval är den gamla förstaden som uppkom redan på 1300-talett. En ringmur byggd av Pere III på 1300-talet avskärmade staden från Barcelona under många århundraden. På 1700-talet växte Barcelona kraftigt och man hade då inget annat val än att riva ringmuren så att staden kunde expandera. Raval byggdes snart ihop med det övriga Barcelona, men stadsdelen kom att föra en ganska undanskymd roll som ett kvarter för fattiga arbetare. I dag så har det ändrats ganska radikalt och Raval är nu snarare hippt och chickt än fattigt. Många små modebutiker ha slagit upp sina portar i stadsdelen och lägenhetspriserna här har ökat dramatiskt under de senare åren.
Barceloneta är stadens gamla fiskarkvarter. Kvarteret anlades på början av 1700-talet och här skulle de människor förpassas som fördrevs från sina hem i Riberia då ett citadell anlades där. Bareloneta byggdes på gammal sjöbotten och de sanitära fröhållandena för människorna som levde här under 1700-1800-talet var skrämmande. Idag är misären borta, även om Barecloneta har behållit mycket av sin arbetarkaraktär.
Kvarteret är byggt med ett rutnät av 15 små gator, vilket borgar för mysiga små trånga gränder där du kan gå och drömma dig bort. I kvarteret finns även ett torg, en kyrka och en gammal exercisplats. Militären skulle i det forna kontrollera Barelonetas olyckiga invånare. Genom Gamla staden sträcker sig La Rambla som är en stor boulevard. Den tar sin början uppe i hamnen och löper vidare genom stadsdelen till Placa Catalunyna. Gatan är 1200 meter lång och tilldrar sim mycket kommers och performance art. Det är alltid mycket folk i rörelse på La Rambla och det kan vara trevligt att sitta vid sidan och kolla in alla människor. Man bör dock ha i åtanke att många ficktjuvar rör sig omkring på La Rambla, trängseln medför att de har mycket lätt att komma över plånböcker och värdesaker. La Rambla är byggd ovanpå floden Cagalell. Floden fick förr i tiden ta emot det mesta från Barcelonas avlopp, men numera leds avloppet inte den vägen, vilket har medfört en bättre miljö för hela stadsdelen La Rambla.Hem

Sevärdheter

Transport

Kultur

Allmänt

Sport
Copyright (c) 2007 Barcelonaresan.se